06.jpg

ທ່ານ ທອງຈັນ ແກ່ນປັນຍາ

  • ຫົວໜ້າຂະແໜງໄປສະນີ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕຼີ ພາສາອັງກິດ

darkpeople.png

ທ່ານ......................

  • ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ..............................

21.jpg

ທ່ານ ນາງ ສົມຈິດ ທຳມະລັດ

  • ວິຊາການ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງ ໄປສະນີ

V0115.jpg

ທ່ານ ຈູ ເຊັງ

  • ວິຊາການ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕຼີ ຄອມພິວເຕີ