ຂ່າວສານ

#
Sep 9, 2019, 4:09 PM
ພະແນກ ປທສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມການຮັບສົ່ງເອກະສານທາງການດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ບັນດາພະແນກການ
#
Sep 9, 2019, 3:23 PM
ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ ຜົນງານປະຈຳປີ 2018
#
Jul 3, 2019, 3:46 PM
#
May 22, 2019, 11:10 AM
#
May 22, 2019, 10:24 AM
#
Apr 12, 2019, 9:02 AM
#
Feb 15, 2019, 10:54 AM
#
Feb 6, 2019, 11:06 AM
#
Dec 22, 2018, 11:29 PM
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ວຽກງານໄອຊີທີ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ອຸດົມໄຊ-ຫຼວງນ້ຳທາ-ບໍ່ແກ້ວ
#
Dec 22, 2018, 3:52 PM
ພິທີຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງປາກແບງແຂວງອຸດົມໄຊ

ຄົ້ນຫາ

ອ່ານຂ່າວຍ້ອນຫຼັງ

ນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍຢ່າງປອດໄພ

post_in_social.jpg